Udržitelnost na vinici: význam certifikace SQNPI pro Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella.

Závazek Konsorcia pro ochranu vín z Valpolicella dosáhnout vynikající kvality skvělých evropských vín prochází také udržitelností a blahobytem pro území. Tímto směrem se ubírá Národní systém kvality integrované produkce (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata – SQNPI), dobrovolná certifikace, která podporuje ochranu životního prostředí ze strany podniků prostřednictvím zavádění inovativních technik na vinicích, jakož i sociální udržitelnost a ochranu krajiny.

Certifikace vznikla také jako reakce na stále rostoucí poptávku spotřebitelů po vínech, která vyjadřují dané území, a jako záruka zdravějšího životního prostředí pro všechny, kteří denně žijí v jedinečných a chráněných místech, Valpolicella in primis.

Kontrola používání fytosanitárních přípravků podniky vedla k pozitivním výsledkům jak na technické úrovni, tak z hlediska účinnosti při ochraně biologické rozmanitosti, a to i díky upuštění od hubení plevele na vinicích v této denominaci. Ochrana a péče o půdu se tak staly základními hodnotami pro kvalitu vinic a produktů, na nichž Konsorcium pro ochranu vín Valpolicella založilo i bezplatný poradenský projekt určený jeho členům.

V současné době tvoří “zelené” vinice v oblasti Valpolicella 33 %, tj. 2873 hektarů z celkových 8586.

Je to důležitý krok, nový standard, který zvyšuje laťku italských vín v souladu s evropskými požadavky na bezpečné, autentické a certifikované produkty.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram