Jistý původ, certifikovaná kvalita.

Certifikace CHOP a CHZO představují dokonalosti zemědělsko-potravinářského sektoru z hlediska kvality, autenticity, respektu k území a zvířatům. Udělují se evropským produktům, které za své jedinečné vlastnosti vděčí silnému spojení s územím a tradicí, ze které se zrodily.
Certifikované značky, které se stávají zárukou kvality a bezpečnosti pro ty, kteří si je vyberou, a mezinárodní ochranou pro ty, kteří je vyrábějí.

VÝHODY PRO SPOTŘEBITELE

Proč zvolit produkty s CHOP a CHZO?

LÁSKA KE KVALITĚ

Značky CHOP a CHZO zaručují dokonalou kvalitu produktů, a to nejen z hlediska výživy, ale také z hlediska použitých surovin, způsobů a míst výroby a udržitelnosti procesů.

LÁSKA K BEZPEČNOSTI

Každá fáze výroby a zpracování produktů s CHOP a CHZO se musí řídit přísnými pravidly Specifikací výrobku, které zaručují základní požadavky na získání dokonalého, bezpečného a pravého produktu.

  • CERTIFIKÁTY

    CHOPChráněné Označení Původu.

    Chráněné Označení Původu je název, který identifikuje produkt pocházející z místa, regionu nebo země, jehož jakost nebo vlastnosti jsou převážně nebo výhradně dány zvláštním zeměpisným prostředím a jeho přirozenými přírodními a lidskými činiteli a jehož výrobní fáze pocházejí z vymezené zeměpisné oblasti.

  • CHZO Chráněné Zeměpisné Označení.

    Chráněné Zeměpisné Označení je název, který identifikuje produkt pocházející rovněž z určitého místa, regionu nebo země, jehož jakost, dobré jméno nebo jiné vlastnosti, jež lze přičíst tomuto zeměpisnému původu a jehož výroba probíhá alespoň v jedné z jeho fází ve vymezené zeměpisné oblasti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram