Budoucnost Amarone della Valpolicella: cesta do současnosti.

Sestup červených vín, který byl pouze zmražen postkovidovým oživením, ale díky negativnímu roku 2023 se stal vertikálním, již nějakou dobu probíhá. Vlivem kombinace generačních a etnických faktorů – ale také klimatických faktorů – se chuťové buňky po celém světě postupně přesouvají k jiným druhům alkoholických nápojů než k vínu, a zejména k jeho symbolické barvě. Takový je snímek Observatoře Italské vinařské unie (UIV), na který se dnes zaměříme na Amarone Opera prima (3.-4. února), obvyklé každoroční setkání věnované králi benátských červených vín, které pořádá vinařské konsorcium Valpolicella a kterého se účastní 70 podniků.

Přednáška „Klima, výroba a trhy: Valpolicella ve zkoušce změn“, v níž se konsorcium chtělo ptát na budoucnost mladé apelace, protagonisty závratného růstu v posledních dvaceti letech. „K oslavě 20. ročníku akce věnované Amarone jsme zvolili spíše kritický než oslavný přístup,“ uvedl předseda Christian Marchesini. „Jako Konsorcium jsme však přesvědčeni, že nejlepší cestou k dalšímu růstu je seriózní a přesná analýza výzev, které pro tuto denominaci představují klimatické změny, nová dynamika spotřeby a vývoj na trhu,“ uzavřel. „Musíme, chceme a můžeme vytvářet stále konkurenceschopnější, modernější Amarone.

Viceprezident konsorcia Andrea Lonardi (MW): „Amarone bylo v minulosti vínem, které uspokojovalo poptávku trhu. Výrobci z oblasti Valpolicella byli jedni z nejlepších, kteří pochopili, že zejména na některých trzích existuje potřeba hladkého, teplého a příjemného vína. To umožnilo velký objemový úspěch. Aby toho dosáhli, zašli však příliš daleko s raisováním a potřebou honit se za stylem, který tento segment trhu vyžadoval. Dnes již tento segment neroste a nabízí mnohem více stínů než jistoty do budoucna. Musíme se proto změnit a vyvíjet tím, že přesměrujeme naše vína směrem ke změně geografie trhu i profilace spotřebitelů. K tomu je zapotřebí také, ale nejen, stylistická změna. Vína, která jsou komerčně zdravá, jsou ve skutečnosti vína ušlechtilá, ta, která mají hluboké pouto s územím svého původu, vína, která mají hodnoty a specifické komunikační znění, díky nimž jsou identifikovatelná. Je třeba myslet na Amarone, které vyvažuje faktory výroby: metodu (set-aside), území (půda, réva, klima), lidi (výrobce, firmy) a komunikaci. Výzva je zjevně komplexní, od objemu k hodnotě, a vyžaduje změny: kulturní, výrobní, legislativní a komunikační“.

Podle výpočtů Observatoře UIV utrpělo Amarone v roce 2023 pokles objemu vývozu (-12 %), a to na úrovni přibližně 75 tisíc hektolitrů, což je nicméně hodnota odpovídající roku 2019 (+1 %) a výrazně vyšší za posledních 10 let (+17 %). Tendenční pokles vývozu v posledním roce je na jedné straně způsoben skutečným snížením spotřeby (zejména ve Skandinávii a Kanadě a částečně v Německu, které nicméně zaznamenalo silný nárůst prodeje v maloobchodním kanálu), zatímco ve Spojených státech byl obecný trend u červených vín doprovázen cyklickým efektem snižování zásob produktů nahromaděných ve fázi distribuce, který se týkal všech italských vín a nejen jich, což výrazně zpomalilo poptávku po víně ze zahraničí. Nakonec byl prodej v italském maloobchodním kanálu stabilní.

Obrázek, který dnes ilustrujeme, ukazuje výrazné poklesy u hlavních odrůd pěti kontinentů a hlavních konkurentů, přičemž vývoz francouzských červených vín se v posledních dvou letech snížil o 15 % a španělských červených vín o více než 20 %. Celosvětová spotřeba tohoto druhu vína se loni oproti roku 2021 snížila o 7 %, přičemž k výraznému poklesu došlo v posledních 12 měsících na hlavních odbytových trzích, počínaje USA (-9 %), Kanadou (17 %) až po skandinávské země, Čínu a samotnou Itálii (-5 %).

„Poprvé po desetiletích rozmachu zažívá trh s vínem určité omezení ohraničení, v němž se pohybuje,“ uvedl vedoucí Observatoře UIV Carlo Flamini, „ale v prémiových segmentech naší nabídky existují důležité výjimky. Například v USA, tváří v tvář celkovému prodeji italského červeného vína na úrovni -9 % v nejziskovějším kanálu, tedy v on-premise (restaurace, kluby, hotely), je jedinou cenovou kategorií, která dokázala zápasit s nárůstem, velkoobchodní segment nad 25 dolarů za láhev (+2 %). Právě zde musí italské produkty znovu začít, zapomenout na koncept „masového trhu“ červených vín a pěstovat silné hodnoty identity a teritoriální a stylistické konzistence.

Amarone Opera prima se věnuje ročníku 2019. Ročníku, který je podle degustační komise Konsorcia oceněn pěti hvězdičkami díky „vysoké senzorické kvalitě s čichovými a chuťovými profily, které soustředěně a moderně odrážejí charakteristiky apelace. Co se týče vyhlídek na dlouhověkost, ročník 2019 má velký potenciál pro zrání, aniž by mu chyběla svěžest a pitelnost, což dokonale odpovídá dnešním trendům konzumace“.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram