Asiago Green Edge. Integrovaný projekt udržitelného dodavatelského řetězce Asiago CHOP putuje po Evropě.

Udržitelnost je hodnota, kterou značky CHOP a CHZO vždy pěstovaly a nikdy nepřestanou pěstovat. To dokazuje i sdružení Consorzio di Tutela dell’Asiago DOP, které v září 2023 vyhlásilo projekt Asiago Green Edge. Strategii, která otevírá dveře do budoucnosti chráněného označení původu integrovanou cestou udržitelných inovací, založenou na plánu neustálého zlepšování, který zahrnuje celý výrobní řetězec jednoho z nejoblíbenějších a nejvíce vyvážených sýrů v Evropě.

Projekt Asiago Green Egde – Udržitelný výrobní řetězec sýra Asiago CHOP – vychází z analýzy životního cyklu výrobku (PEF), kterou vypracovala Evropská unie, a inovuje přístup k otázkám životního prostředí v souladu s evropskými strategiemi. Projekt potvrzuje úlohu Consorzio di Tutela jako garanta kvality a udržitelnosti prostřednictvím nové politiky územní správy, na níž se podílejí všichni účastníci dodavatelského řetězce, který tvoří více než 34 výrobců, 6 zušlechťoven a přibližně 1 000 chovatelů.

Klíčová slova: dobré životní podmínky zvířat, technologie s nízkým dopadem na životní prostředí, snižování emisí, rekuperace tepla pro mycí vodu, eliminace plastů a šíření mluvících značek.

Cesta, která tedy stanovuje nové standardy transparentnosti a udržitelnosti a zahrnuje zemědělsko-potravinářský sektor, který je vyzván, aby se stal průkopníkem nového životního stylu a odpovědné spotřeby. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram