Z PNRR přicházejí finanční prostředky na modernizaci benátských ropných mlýnů.

Region Veneto, tradičně spojený s pěstováním oleje Veneto PDO, získává díky specializovaným NRR podporu na modernizaci ropných mlýnů. Příspěvek, jehož cílem je podporovat inovace a mechanizaci při zpracování, skladování a balení stávajících mlýnů s cílem zlepšit environmentální výkonnost a kvalitu slavného „zeleného zlata“.

Velmi očekávaný zásah pěstitelů oliv, kteří vždy investovali do neustálého zlepšování výrobního procesu za účelem zachování a zvýšení kvality a ctností oliv pěstovaných ve vzácném mikroklimatu kopců Veneto.

Ale nejen to. Financování přispívá k udržitelnému řízení odvětví extra panenského olivového oleje, zachování životního prostředí a posílení konkurenceschopnosti odvětví olivového oleje v Benátsku.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram